Grupa początkująca (turniej 1 na IMPy)

Wtorek 10 X 2017

;
Player 38: Marcin F
BoardSatPartnerAgainstResultScoreOther tableIMP
1W37: Micha³ R 35: Wojciech P & 36: Monika K 5S*-1 N1004S= N-42011 
2W 4H-1 E-504H-1 E-50-
3W Passed Out03C-1 S50 2
4W 3S*= W7303S-1 W-10013 
5W 3D-1 N1003D-1 N100-
6W 6H-3 E-3003H+1 E170 10
7W 3S= E1403S+1 E170 1
8W 3D+2 W1503D= W1101 
9W 6S-1 N507S= N-151017 
Totals:42 13
Final Score:+29

Back