Grupa początkująca (turniej 1 na IMPy)

Wtorek 10 X 2017

;
Player 37: Michał R
BoardSatPartnerAgainstResultScoreOther tableIMP
1E38: Marcin F 35: Wojciech P & 36: Monika K 5S*-1 N1004S= N-42011 
2E 4H-1 E-504H-1 E-50-
3E Passed Out03C-1 S50 2
4E 3S*= W7303S-1 W-10013 
5E 3D-1 N1003D-1 N100-
6E 6H-3 E-3003H+1 E170 10
7E 3S= E1403S+1 E170 1
8E 3D+2 W1503D= W1101 
9E 6S-1 N507S= N-151017 
Totals:42 13
Final Score:+29

Back