Grupa początkująca (turniej 1 na IMPy)

Wtorek 10 X 2017

;
Player 36: Monika K
BoardSatPartnerAgainstResultScoreOther tableIMP
1S35: Wojciech P 37: Micha³ R & 38: Marcin F 5S*-1 N-1004S= N420 11
2S 4H-1 E504H-1 E50-
3S Passed Out03C-1 S-502 
4S 3S*= W-7303S-1 W100 13
5S 3D-1 N-1003D-1 N-100-
6S 6H-3 E3003H+1 E-17010 
7S 3S= E-1403S+1 E-1701 
8S 3D+2 W-1503D= W-110 1
9S 6S-1 N-507S= N1510 17
Totals:13 42
Final Score:-29

Back