Grupa początkująca (turniej 1 na IMPy)

Wtorek 10 X 2017

;
Player 35: Wojciech P
BoardSatPartnerAgainstResultScoreOther tableIMP
1N36: Monika K 37: Micha³ R & 38: Marcin F 5S*-1 N-1004S= N420 11
2N 4H-1 E504H-1 E50-
3N Passed Out03C-1 S-502 
4N 3S*= W-7303S-1 W100 13
5N 3D-1 N-1003D-1 N-100-
6N 6H-3 E3003H+1 E-17010 
7N 3S= E-1403S+1 E-1701 
8N 3D+2 W-1503D= W-110 1
9N 6S-1 N-507S= N1510 17
Totals:13 42
Final Score:-29

Back