Grupa początkująca (turniej 1 na IMPy)

Wtorek 10 X 2017

;
Player 21: Malgorzata J
BoardSatPartnerAgainstResultScoreOther tableIMP
1N33: Magdalena  L 32: Katarzyna W & 34: Beata P 4S= N4205S*-1 N-10011 
3N 3C-1 S-50Passed Out0 2
4N 3S-1 W1003S*= W-73013 
5N 3D-1 N-1003D-1 N-100-
6N 3H+1 E-1706H-3 E300 10
Totals:24 12
Final Score:+12

Back